top of page
 • Beige, Pink and Gold Visual Storytelling
 • Beige%25252C%252520Pink%252520and%252520
 • 1_edited
 • Untitled%252520design%252520(15)_edited_
 • 2_edited_edited
 • Twitter
 • YouTube

אז מהי בעצם עצמאות כלכלית?

עודכן: 23 בדצמ׳ 2020


ברמה הבסיסית ביותר עצמאות כלכלית היא מצב בו אדם או תא-משפחתי מסוגל לממן את כל הוצאותיו ממקורות עצמיים ללא תלות במקום עבודה או מקור חיצוני אחר.


עצמאות כלכלית עבורי היא כשסך ההכנסות הפאסיביות שלי (של משפחתי) גדול יותר מסך כל ההוצאות בהתאם לרמת החיים הרצויה לי.


יש הרבה סיבות מדוע אנשים שואפים להגיע לעצמאות כלכלית. המוטיבציה שלי היא החופש לבחור מה לעשות בזמן שלי ללא תלות במקום עבודה.


אין זה אומר שמי שמגיע לעצמאות כלכלית לא צריך לעבוד. נהפוך הוא. אני מאמין שעבודה ויצירה חשובים מאד לבריאותנו ואושרנו. עצמאות כלכלית מאפשרת לנו לעבוד ליצור וללמוד כמו גם לטייל להתאמן או אפילו להתבטל - הכול בהתאם לרצוננו ובחירתנו.


במשוואה לעצמאות כלכלית יש שלושה מרכיבים:

 • ״הכנסות פאסיביות״

 • ״סך ההוצאות״

 • ״רמת חיים רצויה״

הכנסה פאסיבית היא הכנסה שאינה מעבודה או מיגיעה. דוגמא להכנסות פאסיביות - דמי שכירות מנדל״ן, דיווידנדים מבעלות על חברה, ריבית מהלוואות או מאגרות חוב, רווחי הון בבורסה, תמלוגים מזכויות יוצרים, תשלומים פנסיונים ועוד.


סך ההוצאות כולל הן את הוצאות השוטפות (דיור מזון ביגוד חינוך נסיעות ביטוחים ועוד) והן את ההוצאות הלא שוטפות (רכב חופשות שיפוצים אירועים משפחתיים..). לגיל מצב משפחתי ומיקום גיאוגרפי יש השפעה גדולה על ההוצאות - לדוגמא מבוגרים מוציאים בד״כ יותר מצעירים, משפחות עם ילדים מוציאות יותר מיחידים, תושבי העיר הגדולה מוציאים יותר מהפריפריה וכך הלאה.


רמת חיים רצויה היא מושג סובייקטיבי ויחסי. כל אחד מגדיר לעצמו את רמת החיים הרצויה לו. רמת החיים שנקבע לעצמנו תגדיר את רף העצמאות הכלכלית שלנו. ככל שנשאף לרמת חיים גבוהה יותר (הוצאות גדולות יותר) כך נצטרך הכנסות פאסיביות גבוהות יותר וכתוצאה מכך רף העצמאות הכלכלית שלנו יעלה.


בהקשר זה אפשר לומר - ״איזהו העשיר? השמח בחלקו״ (פרקי אבות).


רבים מחשבים לעצמם את רף העצמאות הכלכלית בהתאם לרמת החיים הרצויה/ידועה להם כיום אבל לא תמיד מביאים בחשבון אינפלציה, הוצאות לא צפויות או מטרות חיים עתידיות הכרוכות בהוצאות גדולות (שדרוג דירה/רכב, עזרה לילדים ועוד).


כלכלנים ומנטורים שונים נוהגים להבחין בין כמה דרגות של עצמאות כלכלית (חמש שבע ואף יותר דרגות) אבל כדי לפשט אציג שלוש דרגות בלבד.


 • דרגת הביטחון הכלכלי - מצב המאפשר קיום רמת חיים בסיסית ללא מותרות או הוצאות גדולות מדי. בדרגה זו יש לנו את האפשרות לא לעבוד ובלבד שנקפיד על אורך חיים בסיסי ונשמור על רמת החיים הנוכחית. מצב זה מתאים לאילו שהחופש הוא ערך נעלה עבורם, חשוב אף יותר מרמת החיים שלהם. אין כאן הרבה מקום לגמישות והוצאה גדולה או בלתי צפויה עלולה להחזיר אותנו למעגל העבודה.


 • דרגת העצמאות הכלכלית - מצב המאפשר לקיים רמת חיים נוחה יותר ולהגשים הן את מטרות חיינו השוטפות והן את העתידיות בהתאם לתוכנית שבנינו. בדרגה זו יש יותר מקום לגמישות ושינויים. היא מושגת באמצעות תכנון פיננסי אישי הלוקח בחשבון את כל מטרות החיים העתידיות. הוצאות בלתי צפויות (עם הביטוחים וההגנות הנכונות) לא אמורות לסכן את החופש מעבודה.


 • דרגת החופש הכלכלי - מצב המאפשר להגשים חלומות ולחיות ברמת חיים מאד גבוהה (חיי מותרות)וללא חשש שההון העצמי ישחק. בדרגה זו מתווסף אספקט פסיכולוגי של בטחון וחופש כלכלי לפיו ״כסף הוא לא נושא״.


בתהליך של תכנון פיננסי אישי ומשפחתי ניתן לכמת בכסף ולקבוע כמה הון דרוש כדי לקיים את כל אחת מהדרגות הנ״ל.


הדרך לעצמאות כלכלית הנה תהליך מתמיד של תכנון חסכון השקעה וצבירת נכסים. כל אחת ואחד יכול לשפר את מצבו הכלכלי באופן משמעותי אבל לא כולם יגיעו לבטחון לעצמאות או לחופש כלכלי. מידת ההצלחה תלויה בין השאר בנקודת ההתחלה רמת ההכנסות הגדרת המטרות (ורמת חיים) וכמובן המחויבות לתהליך.


אז מהי עצמאות כלכלית עבורכם?

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Commentaires


bottom of page