top of page
  • Beige, Pink and Gold Visual Storytelling
  • Beige%25252C%252520Pink%252520and%252520
  • 1_edited
  • Untitled%252520design%252520(15)_edited_
  • 2_edited_edited
  • Twitter
  • YouTube

איך לחסוך במס ולהגדיל את התשואה על ההשקעה

עודכן: 7 ביוני 2021


שיעור מס רווח הון בישראל ליחיד עומד על 25% על הרווח הראלי (מנוכה אינפלציה) ו- 15% על הרווח הנומינלי.


למעשה כל רווח בבורסה מניירות ערך ישראלים וזרים, לרבות דיבידנדים וריבית, חייב במס לפי השיעורים הנ״ל.


יחד אם זאת ניתן להוריד את חבות המס וזאת באמצעות תכנון פיננסי נכון ושימוש במכשירי השקעה הנותנים פטור או הטבות במס.


ניצול הטבות המס הוא נושא מהותי בבניית תיק השקעות מפוזר ומגוון. בדרך כלל נהוג להגדיל את רכיבי הסיכון במכשירי ההשקעה הפטורים ממס על חשבון אילו החייבים בו.

להלן ארבעה מכשירי השקעה היכולים לשמש כפלטפורמה טובה לניהול כספיכם תוך חסכון משמעותי במס.


קרן השתלמות

קרן השתלמות היא מכשיר חיסכון והשקעה המיועד לשכירים ועצמאיים והיא מאפשרת לכם ליהנות מהטבות מס ייחודיות לצד ניהול השקעות מקצועי בשוק ההון.

הכספים שהצטברו בקרן הופכים לנזילים לאחר שש שנות חיסכון וניתנים למשיכה לכל מטרה בסכום הוני פטור ממס רווח הון (הפטור ניתן עבור הפקדות עד לתקרה מוטבת בסך של כ- 18,600 ש״ח בשנה, נכון לשנת 2020).


חוסך המפקיד בקרן ההשתלמות נהנה מהטבות מס גם בשלב ההפקדה וגם בעת המשיכה. עבור עצמאיים, ההפקדה לקרן ההשתלמות נחשבת כהוצאה מוכרת (עד תקרת ההכנסה המזכה), ואילו שכירים לא ישלמו מס הכנסה על הפקדת החלק של המעסיק. בעת משיכה (עבור הפקדות עד התקרה המוטבת) הכספים יהיו פטורים לחלוטין ממס רווח הון.


באפשרותכם לעבור בין מספר מסלולי השקעה (ברמות סיכון שונות) ללא עלות וללא אירוע מס ולהתאים את החיסכון לצרכיכם ולמצבי שוק שונים.


קרן ההשתלמות היא מכשיר ההשקעה הטוב והיעיל ביותר מבחינת מס. אין חובה למשוך את הכספים שנצברו בקרן לאחר שש שנים ואף רצוי להמשיך ולחסוך כספים בקרן וליהנות מהתשואה בריבית דריבית. במידת הצורך ניתן לקחת הלוואה מקרן ההשתלמות בתנאים טובים.


קופת גמל להשקעה

קופות הגמל המסורתיות הפכו מאז 2008 למוצר חיסכון לטווח ארוך שאת הכספים ממנו ניתן למשוך רק מגיל פרישה ורק כקצבה. אולם בשנת 2016 אישר משרד האוצר מוצר חיסכון חדש ואטרקטיבי שנקרא קופת גמל להשקעה.


מוצר זה מאפשר לחוסכים ליהנות מהיתרונות של קופת גמל רגילה אבל עם אפשרות למשוך את הכספים שנצברו בכל עת ובצורה הונית (סכום מלא או חלקי) וזאת ללא קנס ובתשלום מס על הרווחים בלבד כפי שנהוג במכשירי השקעה אחרים.


בנוסף, משקיעים שיבחרו למשוך את הכספים כקצבה לאחר גיל 60 ייהנו מפטור מלא מתשלום מס על הרווחים וממס הכנסה.


כל אחד רשאי לפתוח קופת גמל להשקעה וניתן להפקיד אליה באופן שוטף או חד-פעמי עד כ-71 אלף ש״ח כל שנה (נכון לשנת 2020). הכספים מנוהלים על ידי בתי ההשקעות במספר מסלולי השקעה לפי בחירתכם וניתן לעבור ממסלול למסלול בכל עת ללא תשלום מס. דחיית המס למועד המשיכה תורמת להגדלת התשואה לאורך זמן.


קופת גמל להשקעה היא כלי חיסכון טוב עבור אלה המעוניינים במוצר השקעה מנוהל מקצועית המאפשר דחיית מס ונזיל בכל עת, ובמיוחד לאילו המעוניינים ביצירת תוספת פטורה ממס לקצבת הפנסיה העתידית שלהם.


קופת גמל לפי תיקון 190


בשנת 2012 אושר תיקון 190 לפקודת מס הכנסה שמטרתו הייתה להחזיר את אטרקטיביות החיסכון באמצעות קופות הגמל ולעודד את האזרחים ואת הגמלאים בפרט להפקיד את הכספים שחסכו לאורך השנים לקופת גמל וליהנות מהטבות שיפורטו להלן.


במסגרת התיקון ניתן לבצע הפקדה חד פעמית או הפקדה שוטפת לקופת הגמל. הכספים בקופה מנוהלים ע״י חברות הביטוח ובתי ההשקעות ויש אפשרות לעבור בין מסלולי השקעה ללא הגבלה וללא אירוע מס. דמי הניהול נמוכים בהשוואה לאפיקי השקעה אחרים. פיזור ההשקעות כולל נכסים סחירים ולא סחירים דבר התורם ליציבות ההשקעה. חלק מבתי ההשקעות מאפשרים לנהל את הכספים בצורה עצמאית (קופ״ג בניהול אישי - IRA ).


משיכת הכספים שהצטברו בקופת הגמל אפשרית החל מגיל 60. ניתן למשוך את הכספים כקצבה מותרת (פטורה לחלוטין ממס) או כמשיכה הונית חד פעמית בתשלום מס של 15% על הרווח הנומינלי במקום מס של 25% על הרווח הראלי כמקובל במכשירי השקעה אחרים.


בעידן בו האינפלציה נמוכה הטבות מיסוי אלו ביחד עם האפשרות למשיכת הכספים כסכום חד פעמי הופכות את ההשקעה בקופת גמל לפי תיקון 190 לאטרקטיבית מאוד במיוחד עבור הגמלאים (הטבה שעשויה לחסוך עשרות ומאות אלפי ש״ח במס).קופת גמל לפי תיקון 190 לא מתאימה לחוסכים שיש להם עוד זמן רב עד לגיל 60 והם מחפשים השקעה נזילה או לאילו שלא צפויה להם קצבת פנסיה מינימלית ( 4,525 ש״ח נכון לשנת 2020) שכן אז יחויב מלוא סכום המשיכה ב-35% ניכוי מס במקור.


פוליסת חסכון והשקעה

פוליסת חיסכון היא מוצר של חברות הביטוח אשר מיועד לחיסכון לטווח בינוני. למרות המילה פוליסה זהו כלי לחיסכון והשקעה בלבד ללא רכיב של ביטוח. הכסף שחוסכים בפוליסת החיסכון נזיל למשיכה באופן חד פעמי או כסכום חודשי קבוע בדומה לקצבה.


פוליסת חיסכון היא מכשיר השקעה בשוק ההון המנוהל מקצועית ע״י חברות הביטוח. הלקוח בוחר מסלול השקעה ברמת סיכון המתאימה לו ומנהלי ההשקעה מנהלים אותו עבורו במטרה לצבור תשואות. היא דומה לקרן נאמנות ולעתים נוהגים להשוות ביניהן כאשר אדם מחפש חיסכון או השקעה לטווח בינוני.


בשונה מקרן נאמנות פוליסת חסכון משקיעה גם בנכסים לא סחירים דבר העוזר לשמור על יציבות התיק בתקופות של ירידות בבורסה. כמו כן בפוליסת חסכון ניתן לקחת הלוואה בתנאים טובים בעוד שמקרן נאמנות לא ניתן לעשות כן.


בפוליסת החסכון ניתן לעבור בין מסלולי השקעה שונים ללא אירוע מס (דחיית מס) אך במקרה של משיכה או מעבר בין חברות ביטוח משלמים מס על רווחי ההון. לרוב החוסכים זוהי הטבת המס היחידה אולם מי שהגיעו לגיל פרישה ונולדו בשנת 1948 או קודם לכן זכאים להחזר מס עד לתקרת רווחים של כ- 16,500 ₪ כל שנה (סעיף 125ד לפקודת מס הכנסה).


פוליסת החיסכון היא מכשיר השקעה טוב לטווח בינוני-ארוך למי שמעוניין בניהול תיק השקעות מקצועי ואין לו סכום חד פעמי גבוה להשקעה (כמקובל בתיקי השקעות של חברות השקעה) וכן למי שמעוניין בהתנהלות גמישה המאפשרת הפקדת סכומים משתנים בתקופות משתנות.


לסיכום


ניצול הטבות מס הוא נושא מהותי בבניית תיק השקעות מפוזר ומגוון. תכנון פיננסי מקצועי הכולל שימוש במכשירי השקעה שונים עשוי להגדיל לכם את התשואה על ההשקעה באופן משמעותי


*אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ מס או לייעוץ פנסיוני המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

Comments


bottom of page