top of page
 • Beige, Pink and Gold Visual Storytelling
 • Beige%25252C%252520Pink%252520and%252520
 • 1_edited
 • Untitled%252520design%252520(15)_edited_
 • 2_edited_edited
 • Twitter
 • YouTube

איך נחסוך נשקיע ונשמור על ההון בזמן הקורונה?

עודכן: 23 בדצמ׳ 2020


הגל השני של הקורונה בשיאו והסגר המחודש החריף עוד יותר את המצב הכלכלי. שכירים רבים נוספו למעגל האבטלה ועשרות אלפי עסקים נמצאים על סף סגירה.


על פי רוב התחזיות המיתון ימשך שנה וחצי לפחות והשפעותיו תורגשנה לעוד שנים רבות.

בניסיון לסייע למשקי הבית ולסקטור הפרטי הממשלה (כמו ממשלות רבות בעולם) גייסה חוב עצום שאותו כולנו נשלם.


איך נשלם? המיסים יעלו, השירותים החברתיים יצטמצמו ומסגרות האשראי יקטנו. הריבית צפויה להישאר נמוכה והתנודתיות בשוק ההון תעלה.

בעולם כזה קשה יותר לחסוך, ודאי קשה יותר להשקיע.


אז איך נחסוך נשקיע ונשמור על ההון בזמן הקורונה?

 • נעשה התאמות בתקציב המשפחתי - חסכון חודשי והשקעתו הם המפתח להגדלת ההון לאורך זמן. יתכן שנאלץ להתאים זמנית את ההוצאות השוטפות ו/או לדחות הוצאות הוניות (חד-פעמיות) כדי לשמור על החיסכון השוטף והחסכון הפנסיוני

 • נייעל את תיקי הביטוח והפיננסים - ההוצאה השניה בגודלה של משקי בית בישראל היא על ביטוחים. כיסויים מיותרים או ביטוחים כפולים יש כמעט לכולם. פרמיות ודמי ניהול אפשר תמיד להוריד. עכשיו יותר מתמיד כדאי לייעל את תיקי הביטוח וההשקעות ולחסוך בהוצאות מיותרות

 • ננצל את הריביות הנמוכות - נמחזר משכנתאות ישנות שניתנו בתנאים פחותים ו/או נמנף הזדמנויות השקעה חדשות בריבית נמוכה

 • נבחן מחדש את אסטרטגית ההשקעות (הקצאת הנכסים) - אגרות חוב ממשלתיות צפויות להניב תשואה אפסית לאורך זמן ורכיבי הסיכון (מניות) צפויים לתנודתיות רבה. השקעות וקרנות אלטרנטיביות (לא סחירות) עשויות להוות תחליף ראוי בתיק הנכסים

 • נימנע מהחלטות רגשיות - בתנאי אי-ודאות שוק ההון תנודתי ביותר. משקיעים רבים אינם עומדים בלחץ ומוכרים מניות בהפסד או מחליפים מסלולי השקעה שלא לצורך. החלטות לא רציונליות פוגעות בתשואה ובהון. ניתן להימנע מטעויות ע״י היצמדות לאסטרטגית השקעות שנקבעה מראש או בעזרת אנשי מקצוע שיקבלו החלטות עבורנו

 • נייצר מקורות הכנסה נוספים - יזמות היא מרכיב חשוב בדרך לעצמאות כלכלית. את רוב ״הקפיצות״ בהון משיגים באמצעות השקעות או יוזמות שאינן קשורות למקום העבודה. ננסה לייצר הכנסה נוספת פאסיבית (נכס מניב, קורס אינטרנטי וכד׳) או אקטיבית (הפיכת תחביב לעסק, חנות דיגיטלית וכד׳)

 • נשקיע בידע פיננסי - ההבדל בין אילו שיש להם ידע לבין אלו שאין להם יכול להיות ההבדל בין חיי שפע והגשמת חלומות לבין חיי מחסור והישרדות כלכלית. ידע אפשר להשיג באמצעות לימוד עצמי ו/או בעזרת יועצים ומומחים.


״השקעה בידע תמיד משלמת את הריבית הגבוהה ביותר״ (בנג׳מין פרנקלין).

コメント


bottom of page