top of page
 • Beige, Pink and Gold Visual Storytelling
 • Beige%25252C%252520Pink%252520and%252520
 • 1_edited
 • Untitled%252520design%252520(15)_edited_
 • 2_edited_edited
 • Twitter
 • YouTube

אסטרטגיות השקעה בשוק ההון

עודכן: 23 בדצמ׳ 2020


אסטרטגית השקעות היא גישה מוגדרת להשקעות הקובעת את הבחירות שמשקיע עושה בתיק ההשקעות שלו. אסטרטגיות שונות מבוססות על אמונות בסיסיות שונות ומשתמשות בטקטיקות ספציפיות למימוש אותן אמונות.

לדוגמא בהשקעות ערך מחפשים מניות המוערכות בחסר ונמכרות מתחת לשווין ואילו בהשקעות צמיחה מחפשים הזדמנויות בחברות עם פוטנציאל גידול משמעותי.


ישנם שלושה שיקולים עיקריים המשפיעים על בחירת אסטרטגית ההשקעות:

 1. משקיע אקטיבי מול פאסיבי: השקעה אקטיבית משמעותה פעילות יומיומית של קניה ומכירה של ני״ע הדורשת הבנה וחיזוי של מגמות השוק. השקעה פאסיבית לעומת זאת מתמקדת בקניה ואחזקה של השקעות לאורך זמן. תומכי השקעה פאסיבית טוענים שהיא מורידה את עלויות ההשקעה, משפרת את יעילות המס ומורידה את הסיכון של תזמון השוק.

 2. טווח ההשקעה: כמה קרובים אנחנו לאירועי חיים שיחייבו אותנו להשתמש בכסף (קניית דירה, החלפת רכב, פרישה מעבודה, חתונת הילדים וכד). אם צריך את הכסף בקרוב לא נרצה לבחור בהשקעות ארוכות טווח...

 3. סבילות הסיכון: לכל אחד מאתנו סבילות סיכון שונה הנגזרת הן מהאופי השונה שלנו והן משלב שונה בחיים. באופן כללי אנחנו יכולים ומוכנים להסתכן יותר בגיל צעיר ופחות מוכנים להסתכן ככל שמתקרבים לגיל פרישה.

אז מהן אסטרטגיות ההשקעה השכיחות בשוק ההון?

 • אסטרטגית השקעות הערך הנציג הבולט של אסטרטגיה זו הוא המשקיע המוערך וורן באפט והיא מתמקדת בחיפוש מניות אשר נסחרות משמעותית מתחת לשווין הכלכלי. בחברות שנסחרות מתחת לערכן טמון פוטנציאל רווח גבוה למשקיע משום שהשוק בסופו של דבר יתקן והחברה תתומחר בהתאם לשוויה. השקעות ערך הן לטווח ארוך ומבוססות על ניתוח מעמיק של העסק והענף בו הוא פועל (דורש ידע והבנה).

 • אסטרטגית השקעות הצמיחה אסטרטגיה זו מתמקדת בבניית הון ע״י קניית מניות שיש להן פוטנציאל גידול בשווי. המשקיע מאמין שערך החברה (והמניה) צפוי לעלות. באסטרטגית צמיחה יש השקעות טווח קצר (שווי החברה צפוי לעלות מהר תוך פחות משנה) והשקעות טווח ארוך (שווי צפוי לעלות בהדרגה לאורך זמן רב). בד״כ נראה השקעות צמיחה בסקטורים כמו ההייטק, הביוטק החלל והאנרגיה.

 • אסטרטגית השקעות מניבות אסטרטגיה זו מתמקדת ביצירת הכנסות שוטפות מההשקעות. במקום לחפש גידול עתידי (ואולי תיאורטי) משקיעים מחפשים רווח מיידי בצורת כסף בכיס הנשען על ערך החברה היום. יש שתי דרכים להרוויח באסטרטגיות מניבות - דיוידנדים ממניות (מחולקות מתוך הרווח השוטף של החברה) או קופונים מאגרות חוב (הלוואות הנושאות בחובן ריבית קבועה ידועה מראש).

 • אסטרטגית השקעות האימפקט אסטרטגיה זו נקראת גם אסטרטגית השקעות חברתיות. באסטרטגיה זו המשקיע לא מתמקד רק באיך הוא מרוויח כסף אלא גם באיך ההשקעה משפיעה על העולם מעבר לתיק ההשקעות שלו. השקעות אילו מתאימות למשקיעים המעוניינים להשפיע על תחומים שונים בחברה ולקדם אג׳נדה מסוימת דרך ההשקעה שלהם (ערכי סביבה חברה פוליטיקה וכד).

 • אסטרטגית שווי נמוך מתמקדת בחברות עם שווי שוק נמוך (בארה״ב בין 250 מליון לשני מליארד דולר) שהסחירות בהן אמנם נמוכה יותר והתנודתיות שלהן גבוהה יותר אבל מצד שני יש להן פוטנציאל לתשואה עודפת כפיצוי על הסיכון.

אין דרך אחת לקבוע איזו אסטרטגיה מתאימה לכל אחת ואחד ולעיתים משלבים יחד מספר אסטרטגיות. לדוגמא יש משקיעים המתמקדים בחברות צמיחה אבל משלבים בתיק שלהם השקעות מניבות כדי להבטיח תזרים מזומנים שוטף.


תהליך התכנון הפיננסי מתחיל תמיד בהבנת המצב הקיים ואסטרטגית ההשקעה (בשוק ההון ומחוצה לו) נקבעת תוך התחשבות בפרופיל המשקיע ובהתאם ליעדים והמטרות שלו.

Comments


bottom of page