top of page
  • Beige, Pink and Gold Visual Storytelling
  • Beige%25252C%252520Pink%252520and%252520
  • 1_edited
  • Untitled%252520design%252520(15)_edited_
  • 2_edited_edited
  • Twitter
  • YouTube

מה השווי הנקי שלכם ולמה חשוב שתדעו אותו?

עודכן: 7 ביוני 2021


מהו השווי הנקי שלכם ולמה חשוב שתדעו אותו?

שווי נקי (הנקרא גם ״שווי נכסי נקי״) הוא הפער בין שווי הנכסים לשווי ההתחייבויות שלכם.

חישבו על זה כך - אם הייתם צריכים למכור היום את כל הנכסים שברשותכם ואז להחזיר את כל החובות, עם כמה כסף הייתם נשארים?


חישוב השווי הנקי כולל שלושה שלבים:

שלב ראשון - ערכו רשימה של כל הנכסים שלכם והשווי שלהם. הנכסים לרוב כוללים את דירת המגורים, נדל״ן להשקעה, נכסים פיננסיים (חסכונות פנסיוניים, קרנות השתלמות, תיקי השקעות, פיקדונות וכד׳) נכסים אלטרנטיביים (קרנות השקעה, קרנות גידור וכד׳) ורכוש אחר כמו רכב, חפצי אמנות, תכשיטים ועוד.


שלב שני - ערכו רשימה של כל ההתחייבויות שלכם ויתרת החוב שלהן. ההתחייבויות לרוב כוללות משכנתאות, הלוואות מהבנק, הלוואות פרטיות, ליסינג לרכב, כרטיסי אשראי וכד׳.


שלב שלישי - חסרו משווי הנכסים את שווי ההתחייבויות וקבלו את השווי הנקי שלכם. השווי הנקי יהיה חיובי אם סך הנכסים גדול מסך ההתחייבויות או שלילי במקרה ההפוך.

לא תמיד ניתן להעריך במדויק את שווי הנכסים או ההתחייבויות - נסו לדייק ככל הניתן.


למה חשוב לדעת מהו השווי הנקי שלנו?

שווי נקי (יקרא להלן גם הון עצמי) הוא אחד המדדים החשובים ביותר להערכת מצבנו הכלכלי.

הוא נותן אינדיקציה לגבי העמידות שלנו בפני משברים, היכולת שלנו להשיג מטרות בעתיד והמוכנות שלנו לפרישה מהעבודה.


רוב האנשים מתמקדים בשיפור ההתנהלות השוטפת שלהם (הכנסות והוצאות) ומזניחים את תמונת הנכסים וההתחייבויות.

חישוב ההון העצמי מחייב אותנו להסתכל קדימה ולהבין את התמונה הגדולה יותר.


בעזרתו מתחילים להבחין בין קבוצות הנכסים השונות, רמת הסיכון והתשואה הגלומה בכל אחד ורמת המתאם ביניהם. כמו כן מתחילים להבחין בין התחייבויות ״טובות״ שמטרתן להגדיל את ההון העצמי (מינוף להשקעה) לבין התחייבויות ״רעות״ שבפועל מקטינות אותו.


ההון העצמי משתנה כל הזמן בהתאם ליכולת שלנו לחסוך ולהשקיע ובהתאם לשינויים בשווקי ההון והנכסים.


תכנון פיננסי מתחיל תמיד בהבנת התמונה הגדולה וחישוב ההון העצמי. בדרך כלל המטרה היא להגדיל את השווי הנקי לאורך זמן בהתאם ליעדים ולרמת הסיכון שהוגדרה.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page