top of page
  • Beige, Pink and Gold Visual Storytelling
  • Beige%25252C%252520Pink%252520and%252520
  • 1_edited
  • Untitled%252520design%252520(15)_edited_
  • 2_edited_edited
  • Twitter
  • YouTube

על עקרון הכפלת הכסף וכלל ה-72

עודכן: 23 בדצמ׳ 2020


״ריבית דריבית היא הפלא השמיני של התבל. מי שמבין זאת מרוויח ומי שלא משלם" - אלברט איינשטיין.


כדי להגיע לעצמאות כלכלית לא מספיק לחסוך (הכנסות > הוצאות) צריך גם להשקיע. השקעה טובה נמדדת ביכולת שלה להניב לנו תשואה (או ריבית) גבוהה ברמת סיכון סבירה.


כל אחד קובע לעצמו את רמת התשואה והסיכון שהוא מוכן לקחת על עצמו אבל כלל אחד תמיד נשמר בהשקעות - כגודל הסיכוי כך גם גודל הסיכון.


אחת הדרכים לבדוק כמה מהר ההון המושקע שלנו גדל הוא עקרון הכפלת הכסף או כלל ה-72.


כל השקעה או הלוואה נושאת תשואה או ריבית מסוימת שהיא למעשה הרווח שלנו על ההשקעה. ריבית דריבית היא ריבית המחושבת לא רק על הקרן (סכום ההשקעה הראשוני) אלא גם על הריבית שהצטברה על הקרן בתקופה הקודמת. ככל שהריבית גבוהה יותר וככל שזמן ההשקעה ארוך יותר כך גם הכסף שלנו גדל יותר.


כלל ה-72 הוא כלל אצבע המאפשר לחשב באופן מהיר ופשוט ומבלי להיכנס לנוסחאות תוך כמה שנים ההשקעה שלנו תכפיל את עצמה. איך זה עובד? פשוט מאד - מחלקים את המספר 72 בתשואה על ההשקעה וכך מקבלים את מספר השנים שסכום ההשקעה יכפיל את עצמו.


תשואה של 8% תכפיל את ההשקעה תוך 9 שנים (9=72:8) ותשואה של 3% תכפיל את ההשקעה תוך 24 שנים (24=72:3). כלומר אם השקעתם חצי מיליון ש״ח בהשקעה הנושאת ריבית שנתית של 8% יהיו לכם מיליון ש״ח אחרי תשע שנים ואם אותה השקעה נושאת ריבית של 3% תגיעו למיליון ש״ח רק אחרי 24 שנים...


בעולם של היום בו הריביות נמוכות מאד הפיקדונות והחסכונות הבנקאיים נותנים ריבית הקרובה לאפס. השקעה בנדל״ן למגורים מניבה בממוצע תשואה שנתית של 2-4%, החסכונות הפנסיונים במסלולים הכלליים הניבו בממוצע תשואות של 3-5% (ממוצע רב שנתי מתמשך), השקעות אלטרנטיביות מחוץ לשוק ההון הניבו בממוצע תשואות של 6-10% ויש גם השקעות ״אלפא״ שמניבות יותר מ 10% לשנה - הכל כאמור בהתאם לרמת הסיכון של ההשקעה.


בתהליך התכנון הפיננסי המטרה היא להתאים את התשואה ליעדים ולמטרות האישיות והמשפחתיות שלכם. אסטרטגית השקעה הוליסטית מביאה בחשבון פרמטרים נוספים (פרט לריבית) המשפיעים על התשואה כגון - הטבות מס, רמת המינוף, הקצאת נכסים, גידור סיכונים ועוד.

Yorumlar


bottom of page